Kilometerstand van export auto

november 28, 2016

Veelrijders zijn meer kwijt aan autoverzekering

Veelrijders zijn meer kwijt aan autoverzekering, zo blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Mensen die meer op de weg zitten dan anderen, hebben een premieverschil bij hun autoverzekering die soms wel tot zeshonderd procent hoger kan zijn dan iemand die onder een bepaalde kilometergrens zit.
Zo’n zeventig procent van de autoverzekeraars weegt het gereden aantal kilometers mee voor het bepalen van de hoogte van de verzekeringspremie. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat als een automobilist boven de grens van de 12.000, 15.000 of 20.000 kilometer komt, de premie van de autoverzekering aanzienlijk omhoog kan schieten.

Verschil in premie kan oplopen tot zeshonderd procent

Bij het onderzoek van de Consumentenbond bleek dat de WA dekking van een willekeurig voertuig in het geval van autoverzekeraar PolisVoorMij maar liefst zeshonderd procent hoger is. Dit betreft het verschil tussen iemand die per jaar duizend kilometer rijdt en iemand die vijftigduizend op de teller krijgt. Bij deze verzekeraar wordt telkens aan het einde van een jaar gekeken naar de werkelijk gereden kilometers.

Ook bij concurrent Kilometerverzekering KM wordt telkens in december gekeken naar de jaarstand in kilometergebruik. Bij dit bedrijf werkt het zo dat iemand die meer dan gemiddeld op de weg zit daar bij zowel de casco- als WA-polissen ruim drie maal zo veel premie betaalt als een automobilist die bijna geen kilometers maakt.

Circa dertig procent van de autoverzekeraars werkt niet met een kilometerstand zoals hiervoor uitgelegd. Verzekeraars die dit niet mee berekenen in de premie zijn onder meer Aegon, Avéro Achmea, Centraal Beheer en de SNS Bank. Dit soort aanbieders baseren hun premies op zaken als brandstoftype en autotype.

Twee aanbieders doen juist het tegenovergestelde

Het ligt voor de hand dat automobilisten die jaarlijks veel kilometers rijden juist de meer ervaren bestuurders zijn die daardoor tamelijk schadevrij rijden. Er zijn zelfs twee aanbieders die juist op dat aspect inspelen. Dit zijn de autoverzekeraars Zelf en Route Mobiel: hoe lager de kilometerstand, hoe hoger de premie is bij hen het uitgangspunt. Deze twee aanbieders voeren het beleid dat bestuurders na het behalen van de grens van zevenduizend kilometer twintig procent minder premie gaan betalen.

Route Mobiel antwoordde in een reactie daarop dat zij als basis hanteren dat de kans op schade zou afnemen als het aantal kilometers toeneemt. In het geval van de all risk polissen van aanbieders Zelf en Route Mobiel geldt wel een hogere premie als er meer wordt gereden.