Verhuisgoed import

Voertuig in verhuisgoed? Direct aan de slag

Het importeren van een auto als verhuisgoed kent twee varianten vanuit een ander EU-land of buiten de EU. Het verhuizen met auto’s inde verhuisboedel heeft als financieel voordeel dat er geen invoerrechten, BTW of BPM voor de auto betaalt hoeft te worden. Hiervoor moet er echter wel een verhuisboedelvrijstelling worden aangevraagd en moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden voor verhuisboedelvrijstelling

  • U heeft minimaal 12 maanden in het buitenland gewoond voor uw verhuizing naar Nederland.
  • De auto heeft u tenminste 6 maanden voor uw verhuizing aangekocht en in gebruik gehad in het buitenland.
  • De auto hoort bij uw inboedel.
  • U gaat de auto in Nederland gebruiken voor hetzelfde doel als in het buitenland.
  • De auto wordt in de eerste 12 maanden na registratie in Nederland niet verkocht, verhuurd of uitgeleend.

Indien er aan één van deze voorwaarden niet kan worden voldaan, dan zal de verhuisboedelvrijstelling vervallen. Het laatstgenoemde punt is pas van toepassing na de registratie, echter het is punt dat snel over het hoofd gezien wordt. Mocht u de auto toch tussentijds gaan verkopen,verhuren of uitlenen aan een niet-familielid, dan dient u de BPM alsnog te betalen.

Verhuizen vanuit een niet-EU land

In het geval van een verhuizing vanuit een niet-EU land zal de auto allereerst ingeklaard moeten worden door een officiële Douane-Expediteur, hier zal de vrijstellingsvergunning ook direct worden afgegeven. Nadat de auto is vrijgegeven kan de registratie procedure beginnen. In de meeste gevallen heeft een auto vanuit een niet-EU land geen geldig kenteken meer en zal de auto per transport moeten worden opgehaald.

Het registratieproces kent een aantal stappen die gepland dienen te worden uitgevoerd, daarom is het verstandig dit tijdig te bespreken zodat het proces zo snel mogelijk kan worden doorlopen. Verder zal de auto in Nederland APK gekeurd moeten worden om te zien of het voertuig aan alle eisen voldoet. Indien het voertuig geen Europese oorsprong heeft kan het voorkomen dat het voertuig  niet zomaar allrisk verzekerd kan worden door het ontbreken van een startonderbreker of voertuigvolgsysteem. Tijdens de registratieperiode is er de mogelijkheid om één van deze systemen te laten inbouwen, daarnaast staat het voertuig in deze periode toch stil.

Verhuizen vanuit een EU land

Verhuizingen binnen de EU zijn net even wat anders, te beginnen met het feit dat er geen inklaring plaats hoeft te vinden. Hierdoor zal de vrijstelling middels papierwerk aangevraagd moeten worden. Let op dat dit enige tijd in beslag kan nemen. Eenmaal als deze is afgegeven kan de rest van het registratieproces beginnen.

Tijdens de aanvraag van de vrijstelling is het mogelijk om met de auto te blijven rijden mits er Nederlandse wegenbelasting betaalt wordt, het buitenlandse kenteken nog geldig is en het voertuig nog verzekerd is. Toch zal de auto voor de keuring en eventuele diensten minimaal één werkdag gemist moeten worden.

Direct aan de slag

Gebruik het formulier hieronder om persoonlijk advies aan te vragen rondom u import.

Verhuisgoed import NL

  • Het verhuisgoed pakket kunt u aanvullen met de volgende extra diensten
  • Sleep bestanden hierheen of
    Upload hier alvast het kentekenbewijs van de auto