februari 5, 2016

Slimme verlichting maakt ’s nachts rijden veiliger

Het goed kunnen waarnemen van de overige weggebruikers is voor de automobilist van groot belang. In Nederland wordt het rijden onder donkere omstandigheden in de meeste gevallen gefaciliteerd door openbare verlichting, wat een ontegenzeggelijk groot effect heeft op de veiligheid van uzelf en de andere weggebruikers.

Het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), het nationaal erkend wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, heeft onlangs grootscheeps onderzoek gedaan. Volgens het SWOV heeft het verlichten van voorheen onverlichte wegen de afgelopen vijf jaar geleid tot minder en minder ernstige verkeersongevallen. Dit effect is groter te noemen op de landelijke wegen dan op de wegen in de bebouwde kom.

Opvallende uitslagen in onderzoek openbare verlichting van SWOV

Op kruispunten daarentegen lijkt het effect van openbare verlichting juist groter te zijn dan in de stedelijke gebieden. Daarnaast blijkt het effect op het risico van de kwetsbaardere groepen uit het verkeer (voetgangers, fietsers en bromfietsers) groter te zijn dan dat op de bestuurders van motoren en auto’s. Het verhogen van de mate van verlichting van wegen die reeds verlicht zijn, heeft een opvallend minder effect. Daar staat tegenover dat het verlagen van een bestaand verlichtingsniveau leidt tot een toename in het aantal ongevallen.

Uiteindelijk is het voor niemand prettig om ’s avonds of ‘s nachts te rijden. Rijden met groot licht op slecht verlichte wegen in landelijke gebieden iss niet altijd de beste oplossing. Het is immers zo dat de koplampen maar één kant op schijnen. Daar komt bij dat u met het dragen van groot licht er altijd zeer alert op moet zijn dat er zo maar opeens een tegenligger kan verschijnen. Voor al dat plotseling tegemoetkomend verkeer is het felle licht van uw auto een hinderlijke ervaring, zeker als u dit niet tijdig naar de lagere stand schakelt.

Adaptieve LED-lampen zorgen voor grotere verkeersveiligheid

Het mooie is dat er tegenwoordig autofabrikanten die inspelen op de veiligheid van het rijden met groot licht. Er zijn namelijk koplampen op de markt gebracht die kunnen meebewegen in bochten en automatisch overschakelen op het groot licht als er geen andere verkeer meer waarneembaar is.

Het automerk Ford is hierin vergevorderd, ze hebben namelijk bij veel nieuwere modellen gebruik gemaakt van zogeheten adaptieve LED-koplampen, die van grote invloed kunnen zijn op de verkeersveiligheid. Hier houdt het echter nog niet mee op, want de LED-koplampen van Ford zijn nog tot meer in staat. Zo kunnen ze bijvoorbeeld bijschijnen als voetgangers, fietsers of huisdieren zich voor de auto of langs de weg begeven. Daarnaast kunnen ze op kruisingen de stralingshoek breder maken. Dit leidt ertoe dat de weggebruikers die zich in de andere rijrichting begeven ook goed verlicht worden. Al met al is deze vondst van Ford een mooi voorbeeld van hoe intelligente technologie het auto rijden veiliger maakt, voor ons allemaal!