juli 15, 2016

Meer verkeersdoden door verslapte controles en groene auto’s

De Nederlandse verkeersveiligheid heeft deze maand een pak voor de broek gekregen van de Europese verkeersveiligheidorganisatie ETSC in haar nieuwste rapport. Volgens deze instantie presteren wij ondermaats als het aankomt op verkeersveiligheid. Hun advies luidt: meer de regels handhaven en de groene en veilige auto’s stimuleren.

Een van de redenen van de bevinding is dat het aantal verkeersdoden in ons land in 2010 met drie procent was afgenomen, tegenover een daling in geheel Europa met maar liefst zeventien procent. Desondanks staat Nederland nog steeds op de negende plek van veiligste verkeerslanden, maar er wordt volgens de ETSC nauwelijks vooruitgang geboekt.

Als belangrijkste oorzaak van het ontbreken van vooruitgang noemt de ETSC de vermindering van snelheidsboetes. Hoewel er vorig jaar 6.5 miljoen auto’s werden geflitst, een hoog aantal in Europees opzicht, daalde het aantal bekeuringen voor snelheidsovertredingen jaarlijks met vier procent. Voor telefoongebruik in de auto verminderde dit met 22 procent per jaar sinds 2010.

VVN vindt situatie in Nederland zorgelijk

Veilig Verkeer Nederland (VVN) geeft in een reactie aan het zorgelijk te vinden dat de politie 82 procent minder automobilisten staande houdt vergeleken met 2007. Volgens de VVN betekent het dat de kans kleiner is dat hardrijders, drankrijders en telefoonrijders beboet worden, terwijl dit de drie belangrijkste categorieën ongelukveroorzakers zijn.

Op het gebied van trajectcontroles en flitspalen scoort Nederland Europees gezien dan wel weer goed, maar toch kan het volgens de ETSC nog worden verbeterd. Als voorbeeld noemen ze Zweden, waar de flitsapparatuur een voorruitfoto maakt, zodat kan worden gezien wat de automobilist achter het stuur aan het doen is. En Frankrijk heeft veel onherkenbare politieauto’s met techniek aan boord om alles om zich heen op snelheid te controleren.

“Verkeersregels moeten duidelijker worden aangegeven”

De VVN vindt op haar beurt dat verkeersregels duidelijker moeten worden aangegeven en er beter moet worden gekeken naar de plekken waar het voor de hand ligt om een camera op te hangen. Ook is het relatief onveilig op snelwegen waar de maximum snelheid van 100 naar 130 gaat en kort daarop dan weer naar 100, dit noemt de VVN regelrechte risicowegen. Of de omzetting naar 130-wegen tot meer verkeersongevallen leidt is nog te vroeg om te zeggen in verband met het lopende onderzoek. De VVN is wel van mening dat een aanrijding harder aankomt bij een hogere snelheid.

Opvallend aan het ETSC-onderzoek is dat de groene auto’s het verkeer niet veiliger hebben gemaakt. Dit komt volgens hen omdat de auto’s onder bepaalde milieunormen te kunnen blijven, een lager gewicht hebben en er daardoor op allerlei faciliteiten is bezuinigd. Ook zijn groene auto’s vaak kleiner van formaat en daardoor onveiliger.

In Europa en ook in ons land nam het aantal verkeersdoden voor het eerst in 2015 weer toe, na jaren van daling. Er kwamen op de weg 26.000 mensen om in Europa in 2015.