Groene kaart

november 11, 2016

Duidelijkere regels voor schadevrije jaren

Er zijn het afgelopen jaar bij verzekeraars van auto’s allerlei veranderingen doorgevoerd die telkens positief uitpakten voor de automobilist. De bekendste verandering is wel de mogelijkheid die verzekeringsmaatschappijen bieden om met behulp van een app heel eenvoudig schade aan uw auto door te geven. De reeks klantvriendelijk wijzigingen houdt daar echter niet mee op, want er is er weer eentje bij: duidelijkere regels voor schadevrije jaren.
In de toekomst wordt het namelijk simpeler om het aantal schadevrije jaren door te geven als u beslist om naar een andere verzekeraar over te stappen. Dat kan immers maar zo gebeuren, als u bijvoorbeeld een verzekeraar ontdekt waar u een lager bedrag voor uw premie hoeft te betalen; bij sommigen zijn de premies dit jaar immers aanzienlijk gestegen omdat er een steeds hogere gemiddelde schadeclaim optreedt bij verzekeraars in Nederland. Wilt u uw auto verkopen? Ga dan snel naar globalcar.nl.

Nieuwe regeling per 1 januari 2017

Deze maand heeft het Verbond van Verzekeraars besloten dat met ingang van 1 januari 2017 elke verzekerde jaarlijks een opgave krijgt van het aantal schadevrij gereden jaren van de automobilist in kwestie. Deze opgave wordt gelijktijdig opgestuurd met de jaarlijkse nota, de jaarlijkse polisvoorwaarden op een nieuw polisblad of bij het bewijs van premiebetaling. Zodra u besluit om de verzekering te beëindigen zal de weergave van het aantal schadevrij gereden jaren hetzelfde zijn bij een andere verzekeraar. Hierdoor zal er dus geen onduidelijkheid ontstaan, want het geeft een uniforme schadegeschiedenis weer van uw auto.

In de praktijk is het nu dikwijls ook lastig voor een automobilist als hij wil overstappen naar een andere verzekeraar of een nieuwe verzekering wil afsluiten, om exact vast te stellen hoeveel jaren er geen schade aan de auto is opgegeven. Volgens onderzoek weerhoudt dit zelf verzekerden ervan om te gaan overstappen naar een andere, goedkoper verzekering.

Het nieuwe systeem is zekerder en waterdicht

Het is immers zo dat de hoeveelheid schadevrij gereden jaren vrij veel invloed kan hebben op de hoogte van het premiebedrag bij het afsluiten van een nieuwe verzekering voor uw auto. Daarnaast komt het voor dat een verzekering voor een auto kan worden afgewezen als een autobezitter per ongeluk een verkeerd aantal schadevrije jaren heeft opgegeven. Het nieuwe systeem voorziet in een hoge mate van zekerheid en waterdichtheid in dit opzicht.

Met het nieuwe systeem blijft het natuurlijk nog wel mogelijk dat verzekeraars gedurende de looptijd van de verzekering hun eigen voorwaarden hanteren. U kunt hierbij denken aan een bonus malus regeling, de afspraak waarbij de no-claim wordt beloond als u schadevrij heeft gereden. Vanzelfsprekend kunnen dit soort zaken niet worden meegenomen naar de verzekeraar waar u een nieuwe verzekering heeft afgesloten.