oktober 30, 2015

Auto-industrie blijft in beroering door dieselschandaal Volkswagen

Iedereen heeft inmiddels gehoord van het dieselschandaal rond Volkswagen. De Amerikaanse overheid kwam erachter dat bepaalde dieselmotoren van Volkswagen door middel van software-manipulatie in testresultaten veel minder schadelijke stoffen uitstoten dan ze in werkelijkheid op de weg doen.

De Amerikanen bezinnen zich nu op de hoogte van de boete die ze uit gaan delen. Dit zal om aanzienlijke bedragen gaan, een flinke strop voor Volkswagen. Daarnaast loopt het bedrijf fikse imagoschade op, wat tot teruglopende verkopen leidt, en eigenaren van dieselauto’s met sjoemelsoftware beraden zich op schadeclaims. Volkswagen zal zich moeten bezinnen op een nieuwe toekomststrategie en zal goed moeten nadenken over hoe ze het vertrouwen van de consumenten terug moet winnen.

Wie denkt dat de storm inmiddels wel is gaan liggen heeft het mis. GlobalCar geeft u een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen rond het dieselschandaal.

Volkswagen is nog niet uit de brand

De Volkswagen Groep heeft door dit schandaal meer te verduren dan dat ze alleen een boete zullen moeten betalen aan de Amerikaanse overheid. Volkswagen had altijd een imago van Duitse degelijkheid en dit imago is aanzienlijk geschaad. De verwachting is dat veel mensen voor een ander merk zullen kiezen als ze een nieuwe auto willen kopen. Het is zelfs al zo dat Toyota de nummer 1-positie in de ranglijst van autoverkopen heeft terugveroverd op Volkswagen. Daarnaast kan het bedrijf schadeclaims van particuliere autobezitters tegemoet zien en moeten ze flink wat geld uitgeven aan de terugroepactie voor alle auto’s met sjoemelsoftware.

Deze zaken tezamen hebben geleid tot een aanzienlijke waardedaling van het concern. De koersen van de aandelen Volkswagen zijn flink naar beneden gegaan. Volkswagen beraadt zich op een strategie voor de komende tijd, nu ze het consumentenvertrouwen moeten herwinnen, terwijl de inkomsten teruglopen. Volkswagen gaat minder investeren in innovatie en gaat daarnaast haar dieselstrategie herzien, ze willen natuurlijk ook zonder sjoemelsoftware aan de strenge milieueisen gaan voldoen. Wellicht kiest Volkswagen er tevens voor om korting te geven als je je dieselauto met sjoemelsoftware inruilt voor een nieuw model. Dit kan voor Volkswagen goedkoper zijn dan kostbare reparaties.

Wellicht bevatten ook nieuwere modellen de sjoemelsoftware

De laatste tegenvaller voor Volkswagen is dat op dit moment ook onderzocht wordt of ook jongere dieselmotoren sjoemelsoftware bevatten. Het betreft hier modellen waarvan Volkswagen eerst had verzekerd dat de motoren geen sjoemelsoftware bevatten, en men onderzoekt nu of dit toch niet het geval is. Het gaat hier om Volkswagen-modellen uit 2015 en het zou wereldwijd om miljoenen auto’s kunnen gaan. Een nieuwe klap voor Volkswagen, als dit echt het geval blijkt te zijn.

Wat ook onderzocht wordt, is hoeveel mensen binnen Volkswagen op de hoogte waren van de moedwillige manipulatie van uitstoottests. Gaat het hier om enkele software-architecten en wellicht wat lager geplaatste managers, of waren ook hogere bestuursleden van Volkswagen hiervan op de hoogte? Als blijkt dat ook de top van Volkswagen hiervan afwist, is dat weer een nieuwe klap voor het imago van het merk.

Dat testresultaten niet altijd even betrouwbaar zijn, is overigens al langer bekend. Dit is niet alleen het geval voor uitstoottests, maar bijvoorbeeld ook voor brandstofgebruik. Veel autobezitters weten wel dat ze op de weg nooit zo zuinig zullen rijden als de auto in theorie zou moeten kunnen als we de verbruikstest moeten geloven.

In Brussel proberen sommigen hier wat aan te doen, om er voor te zorgen dat de testresultaten meer overeenkomen met het gedrag van de auto op de weg, maar men weet nog niet hoe ze dit precies aan moeten pakken. Het ontwikkelen van een nieuwe, meer betrouwbare teststandaard is een moeilijk karwei. Je wilt zoiets ook meteen goed doen, zodat de tests breed geaccepteerd zullen worden door de auto-industrie, overheden en consumenten.

Mochten zich belangrijke nieuwe ontwikkelingen voordoen rond het dieselschandaal of aanverwante zaken, dan houden we u op de hoogte.