auto exporteren naar buitenland

Auto exporteren naar buitenland

Advies voertuig export?

Nu aanvragen

Stel u wilt auto of ander voertuig exporteren naar buitenland, maar hoe gaat dat in z’n werk. Gelukkig kunnen wij u hier in ondersteunen. Afhankelijk van het bestemmingsland kunnen er nog een aantal documenten bij komen. Daarom is het goed om vooraf aan te geven naar welk land de auto gaat. Doe dit ruim van te voren aangezien het kan voorkomen dat sommige documenten moeten worden goedgekeurd door verschillende instanties. Om alles in Nederland in gang te zetten moeten de volgende documenten en zaken bij ons kunnen worden aangeleverd:

Originele Nederlandse kentekenplaten
Kilometerstand van het voertuig
Kentekenpapieren of kentekenkaart met tenaamstellingscodes (indien het voertuig in de voorraad staat is een Tijdelijk Document Nummer ook voldoende)
Geldig legitimatiebewijs

Let op dat de bovenstaande documenten compleet worden aangeleverd. Is dit niet het geval dan zult u deze documenten opnieuw moeten aanvragen. Bij complete aanlevering zal de auto binnen enkele minuten de status export ontvangen. Hierbij worden de juiste documenten aan u afgegeven te beginnen met het vrijwaringsbewijs. Hiermee kunt u de Nederlands verzekering opzeggen en heeft u een bewijs van de-registratie van uw naam. Het tweede document is het kentekenbewijs deel II. Dit is het nieuwe kentekenbewijs dat op naam van u of de koper staat. Tezamen met het oude Nederlandse kentekenbewijs kan de auto worden ingevoerd in het bestemmingsland.

Een geëxporteerde auto tijdelijk verzekeren

In veel gevallen gaat een auto niet op transport maar rijdend richting het bestemmingsland. Om dit mogelijk te maken moet de auto tijdelijk verzekert worden en uitgerust worden met vervangende kentekenplaten. Als er wordt gekozen voor een tijdelijk kenteken is de auto 15 dagen WA-verzekert. Daarbij ontvangt u een set van witte kentekenplaten en een groene kaart.

Rest-BPM terug bij export

In veel gevallen kan een export nog veel interessanter worden door de rest-BPM. Bij export kan dit rest bedrag worden teruggevraagd mits er in ieder geval aan deze twee voorwaarden wordt voldaan. Allereerst dient de auto voor het eerst in Nederland geregistreerd te zijn na 16 oktober 2006. Tweede eis is dat het voertuig inschreven staat in een EER-land. Lees hier meer over BPM teruggave.

Auto exporteren buiten de EU

Als een auto buiten de wordt gebracht moet deze worden afgemeld bij de Douane. Door middel van een EX-A document is dit mogelijk. Betreft het een BTW auto, dan kunt u hiermee aantonen dat een auto daadwerkelijk buiten de EU is gebracht. Is de BTW achtergehouden als onderpand, dan heeft u op vertoon van dit document voldoende bewijs.

Wilt u meer informatie over het exporteren van een auto naar het buitenland? Neem dan contact op of maak gebruik van het onderstaande formulier.

Nu aanvragen

Gebruik het formulier hieronder om een vraag te stellen over dit onderwerp